Pozri tiež
Linky tiesňových volaní
Ministerstvo vnútra