všeobecnejšie informácie
Nemocnice
Pozri tiež
Deti v nemocniciach
Nemocničná sociálna služba
Obhajca záujmov a práv pacientov