všeobecnejšie informácie
Zanedbanosť
Pozri tiež
Domáce zvieratá
Závislosť od zhromažďovania predmetov