Online-Service: Amtshelfer für Österreich, HELP.gv.at

webová stránka:

špeciálne informácie
Ministerstvo financií
Ministerstvo práce
Ministerstvo pre vedu a výskum
Ministerstvo pre ženské záležitosti
Ministerstvo rodiny
Ministerstvo sociálnych vecí
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo školstva
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo zahraničia
Ministerstvo zdravotníctva