Gehörlosennotruf

telefón: 0800/133133 (SMS)

fax: 0800/133133

e-mail: gehoerlosennotruf@polizei.gv.at

webová stránka:

Topics
Hluchota
Núdzové volania