Vergiftungszentrale

telefón: 01/4064343

Topics
Linky tiesňových volaní
Núdzové volania
Zdravotná informačná linka