Zobacz też
Integracja społeczna
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Przedszkola integracyjne
Warsztaty dla osób niepełnosprawnych