Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Begleiten bis zuletzt, Ratgeber für Angehörige von schwerkranken Menschen, Hospiz Österreich

Website:

Website:

Website:

Website:

Website:

Description

Ratgeber für pflegende und begleitende Angehörige sowie für 24-Stunden-BetreuerInnen

 

Topics
Care round the clock
Grief
Hospice and palliative care
Hospice and palliative care mobile