Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Migrantinnenberatung St. Pölten

Phone: 02742/366514

E-mail: migrantinnenberatung@frauenhaus-stpoelten.at

E-mail: office@frauenhaus-stpoelten.at

Website:

Business Hours

Mittwoch 9.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr und nach tel. Vereinbarung
Topics
Foreign language counselling
Migration