Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

1010 Wien, Stubenring 1

Phone: 01/71100-0

Phone: 01/71100-862525 (Broschürenservice )

Phone: 01/71100-862286 (BürgerInnenservice )

Fax: 01/7158258

E-mail: broschuerenservice@sozialministerium.at

E-mail: post@sozialministerium.at

Website:

Business Hours

Montag bis Freitag 08.00 - 16.00 Uhr
Topics
Consumer protection
Ministry of Health
Ministry of Labour
Ministry of Social Affairs
Social hotline
State ministries