Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflegeheim Stockerau

2000 Stockerau, Landstraße 16

Phone: 02266/695-3900

Phone: 02266/695-3940 (Markus Griebl, Heim- und Pflegedirektor)

Fax: 02266/695-3950

E-mail: pflegeheim@stockerau.gv.at

E-mail: m.griebl@stockerau.gv.at (Markus Griebl, Heim- und Pflegedirektor)

Website:

Description

  • Langzeitpflege
  • Kurzzeitpflege bis höchstens sechs Wochen pro Jahr für Menschen, die zu Hause gepflegt werden, wenn die betreuende Person aus bestimmten Gründen wie Urlaub, Kur oder Krankheit ausfällt. Die Kurzzeitpflege soll Angehörige entlasten.
  • Tagespflege werktags im Seniorentageszentrum 8.00 - 16.00 Uhr
Topics
Day care nursing
Residential and nursing homes