Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB), Landesorganisation NÖ

3100 St. Pölten, AK-Platz 1

Phone: 02742/26655

E-mail: niederoesterreich@oegb.at

Website:

Topics
Trade union