Fachgebiet Sozialarbeit - Bezirkshauptmannschaft Baden

2500 Baden, Schwartzstraße 50

Telefon: 02252/9025-22590

E-mail: post.bhbn@noel.gv.at

Strona internetowa:

Centrala
Bezirkshauptmannschaft Baden

Opis

Topics
Adopcja
Małoletni obcokrajowcy
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Poradnictwo dla rodziców
Poradnictwo socjalne
Poród anonimowy
Praca socjalna
Prawo do opieki nad dzieckiem
Przemoc wobec dzieci
Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze - dofinansowanie
Terytorialny organ władzy administracyjnej w Austrii
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Zaniedbanie
Zaniedbywanie dziecka