Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Krebshilfe NÖ Hotline - Österreichische Krebshilfe NÖ

Phone: 050899/2279

Phone: 050899/2297

Mobile phone: 0664/3237230

Topics
Cancer diseases
Telephone helplines