Fachgebiet Umweltrecht - Bezirkshauptmannschaft St. Pölten

3100 St. Pölten, Am Bischofteich 1
  • Wasserrecht
  • Naturschutz
  • Bodenschutzgesetz
  • Umweltinformationsgesetz
Központ
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten
Tevékeny a következőben
Sankt Pölten (tartomány)
Sankt Pölten (város)