Fachgebiet Umweltrecht - Bezirkshauptmannschaft Krems

3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15 Haus NÖ - Haus B
  • Wasserrecht
  • Naturschutz
  • Bodenschutzgesetz
  • Umweltinformationsgesetz
Head office
Bezirkshauptmannschaft Krems
Responsible for
Krems (district of)