obecnější informace
násilí
viz také
násilí vůči dětem
násilí vůči ženám
pomoc obětem
poradenství pro ženy
prostituce
sexuální násilí
ženský dům