obecnější informace
bydlení pro osoby bez bydliště
viz také
bezdomovectví
bydlení pro matky s dětmi
bydlení pro postižené osoby
bydlení pro psychicky nemocné osoby