Lang Elisabeth, Mag.ᵃ, Psychologie

3400 Klosterneuburg, Wasserzeile 19/1

mobil: 0676/9400736

e-mail: e.lang@stadtpraxis.at

webová stránka :

webová stránka :

Klinische Psychologin (Psychologische Therapie für alle Altersstufen), Maltherapeutin, verhaltenstherapeutische Techniken

  • Erziehungsberatung
  • Familienberatung
  • Beratung bei Trennung
  • Aufstellung
  • Coaching
  • Supervision
činný v
Tulln (Bezirk)