• energetické poradenství
  • ergoterapie
  • ergoterapie (chráněné dílny pro zdravotně postižené)