Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

webová stránka :

webová stránka :

webová stránka :

obecnější informace
pečující rodinní příslušníci
viz také
krátkodobá pečovatelská místa
péče a poradenství doma
telefonické poradenství pro oblast péče