Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Haftner Romana, DSA, Psychotherapie

2020 Hollabrunn, Rapfstraße 41

Mobile phone: 0699/81909767

E-mail: romana.haftner@gmx.at

Topics
Psychotherapy
Psychotherapy for young persons