Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

ZZ_Weisenburger Andrea Maria, 24-Stunden-Betreuung [Not public]

Phone: 0688/60645879

E-mail: andrea.weisenburger@yahoo.com

Description

Vermittlung von Betreuungskräften für 24-Stunden-Betreuung

Topics
Care round the clock
Records archives