Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Agentur Pax

2763 Pernitz, Hauptstraße 72
2763 Pernitz, Mathildensteig 13

Mobile phone: 0676/7242717 (Johanna Sacha)

E-mail: johanna.sacha@gmail.com

Description

Vermittlung von Betreuungskräften für 24-Std Betreuung

Topics
Care round the clock