Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung Hollabrunn - Erzdiözese Wien

2020 Hollabrunn, Schmiedgasse 6-8/1

Mobile phone: 0676/5555425

Website:

Website:

Website:

Business Hours

Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
1. und 3. Montag im Monat 9-00 - 11.00 Uhr

Description

Einzelberatung, Paar- und Familienberatung, juristische Beratung, Scheidungsberatung für Männer, Frauen, Familien und Paare

Topics
Family counselling
Legal counselling
Mediation
Online counselling
Separation