Bakınız
Bedensel özür
Çok engellilik
Engelli insanların mesleki entegrasyonu
Engelli kimlik kartı
Engellil iş atölyesi
Evde eğitim hizmetleri
Gelişimin teşvik edilmesi
Özel pedagojik eğitim merkezi / özel eğitim okulları
Özürlü insanlara yönelik danışmanlık
Özürlü insanlar için konutlar
Psişik hastalıklar