Daha özel bilgiler
İşyerinde kişisel asistanlık
Bakınız
Engelli insanların mesleki entegrasyonu
Evde bakım ve ilgilenme
Okula uyum
Özürlü insanlara yönelik danışmanlık