Види и
Психосоцијална помоћ у акутним ситуацијама
Психотерапија
Самоубиство
Социјално-психијатријске службе
Телефонско душебрижништво