Види и
Заступање по судској одлуци
Заступништво станара
Правно заступништво за негу
Правно заступништво за пацијенте
Равноправан третман