Види и
Заступање по судској одлуци
Заступништво станара
Контрола неговатељства
Лекови
Правно заступништво за негу
Правно заступништво за хендикепирана лица