Види и
Правно заступништво за негу
Правно заступништво за пацијенте
Правно заступништво за хендикепирана лица