Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

Сајт:

Сајт:

Сајт:

Специјалније информације
Чланови породице који обављају негу – одсутност
Види и
Кућна нега болесника
Нега и старање код куће
Одсуство са посла за негу тешко оболелих чланова породице
Саветовање о нези