NEBA Netzwerk für Berufliche Assistenz, Sozialministeriumservice (früher: Bundessozialamt)

Сајт:

Опис

Übersicht/Informationen über Jugendcoaching,Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching

 

Општије информације
Професионална интеграција
Види и
Изучавање заната
Посредовање код запошљавања
Професионално усмеравање
Радни пројекти