Видите резултате претраге за "Новац за негу", синоним за Ваш тражени појам ""инвалидски додатак"".

Online-Service: Richtsätze und Grenzwerte 2021, DSA Ettenauer und DSAin Hörmann

Види и
Надокнада хранитељским породицама
Пензије
Радни судови