Видите резултате претраге за "Становање без баријера", синоним за Ваш тражени појам ""адаптација стана"".

Општије информације
Становање за хендикепирана лица
Види и
Ерготерапија