Hotline für vermisste Kinder

Телефон: 11 6000 (europaweit)

Сајт:

Topics
Телефонске линије за помоћ