Видите резултате претраге за "Усвајање", синоним за Ваш тражени појам "адопција".

Види и
Анонимни порођај
Хранитељске породице