Osvežitev podatkov

Ali imate spremenjen naslov ali drugo telefonsko številko? Imate nov elektronski naslov? Prosim sporočite nam spremembe v spodnjem polju! V izogib neželeni pošti prosim rešite naslednjo računsko nalogo:
 

Gruppe Ternitz-Pottschach - Arbeitersamariterbund

2630 Pottschach, Hans Czettel-Platz 1G

Phone: 02630/36904

Phone: 14841 (Bestellung Krankentransport)

Phone: 144 (Notruf)

Fax: 02630/36904-20

E-mail: ternitz@samariterbund.net

Website:

Description

  • Rettungs- und Krankentransporte
  • Rettungsdienst
  • Erste Hilfe Kurse
  • Katastrophenhilfe
  • Sanitätsdienste
  • Notruftelefon
  • Medikamentenzustelldienst
Topics
Ambulance
Emergency alarm
First aid
Medication delivery
Patients' transport