These are the search results for “Začasno mesto v domu” which is a synonym for your search term “"oskrba v času dopusta"”

Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

Spletna stran:

Spletna stran:

Spletna stran:

Splošnejše informacije
Domovi za bivanje in nego
Glej tam
Rehabilitacija starejših oseb v domovih za starejše
Sprejem oskrbovancev v dom
Stanovanjske hiše za starejše občane
Svojci-negovalci - odsotnost