These are the search results for “Poklicno vključevanje psihično bolnih oseb” which is a synonym for your search term “"coaching - vodenje psihično bolnih oseb pri opravljanju dela"”

Splošnejše informacije
Delo za duševno bolne ljudi
Glej tam
Delovni projekti
Poklicna integracija prizadetih oseb
Psihične bolezni
Rehabilitacija
Stanovanja za psihično obolele osebe