These are the search results for “Zasilno bivališče za brezdomce” which is a synonym for your search term “zatočišče”

Splošnejše informacije
Stanovanja za brezdomce
Glej tam
Krizni centri za mlade
Stanovanja za matere in otroke