These are the search results for “Dijaški ali mladinski domovi ” which is a synonym for your search term “"študentski domovi"”

Splošnejše informacije
Stanovanja za mlade ljudi
Glej tam
Dijaški ali mladinski domovi
Stanovanja za študente