These are the search results for “Mejni zneski socialnega skrbstva” which is a synonym for your search term “"minimalni znesek"”

Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja