Online-Service: Richtsätze und Grenzwerte 2021, DSA Ettenauer und DSAin Hörmann

Splošnejše informacije
Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja
Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Socialna služba