These are the search results for “Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja” which is a synonym for your search term “"socialna pomoč"”

Online-Service: Richtsätze und Grenzwerte 2021, DSA Ettenauer und DSAin Hörmann

Specialne informacije
Standardni zneski za socialno pomoč
Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Podpora za brezposelne osebe