These are the search results for “Mejni zneski socialnega skrbstva” which is a synonym for your search term “"minimalni znesek"”

Online-Service: Richtsätze und Grenzwerte 2021, DSA Ettenauer und DSAin Hörmann

Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja