Online-Service: Richtsätze und Grenzwerte 2021, DSA Ettenauer und DSAin Hörmann

Specialne informacije
Standardni zneski za socialno pomoč
Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Podpora za brezposelne osebe