These are the search results for “Urad za mladino” which is a synonym for your search term “"javno mladinsko skrbstvo"”

Glej tam
Informacije za otroke in mladostnike
Krizni centri za mlade
Ločitev
Počitnice za mlade
Posvojitev
Rejniške družine
Skrbniška pravica
Varstvo otrok
Varstvo otrok na domu
Zagovornik otrok in mladostnikov