These are the search results for “Krizni centri za mlade ” which is a synonym for your search term “"centri za zaščito mladoletnikov"”

Glej tam
Nasilje
Nasilje nad otroki
Spolno nasilje
Urad za mladino
Zasilno bivališče za brezdomce