These are the search results for “Prevozne službe za invalide” which is a synonym for your search term “"prizadete osebe - prevozne službe"”

Splošnejše informacije
Mobilnost za invalidne osebe
Glej tam
Transport bolnikov